Praktika

Torsdagar 19.30 - 21.30Medlefors Folkhögskola (Sporthallen)
OBS! När Grundkurs pågår startar praktikan 20:00, vilket meddelas på hemsidan.

Praktikan är en övningskväll där man kan öva på sånt vi lärt på kurser eller sånt man vill utveckla ännu mer. Man kan ge varandra tips. Man kan fråga om det är nåt man undrar över vad gäller dansen.

Ibland har vi instruktörer på praktikan, vilket anonseras på Facebook och Tangoportalen.

Alla dansar med alla genom organiserade byten.

Om man vill öva parvis på något går det bra på ena sidan av lokalen.
 
Praktikan är gratis för medlemmar samt för gäster från andra tangoföreningar.
 
Välkomna!

 

 

 

Kontakt

Skellefteå Tangosällskap Plusgiro: 369605-1