Kontakt

Styrelsen 

    
Ordförande:  Leif H ä  ggmark , 070 - 606 23 25
 


Vice ordförande: Håkan  Lindström, 073-041 90 55


Sekreterare: Eva Ylinenpää, 070 - 570 76 02


Kassör:  Kjell Wikberg , 070 - 518 60 23
(Web-ansvarig)

 


Ledamot: Chris t er Berg, 073 - 049 81 90


Ledamot: Britt-L is Lin dqvist, 070 - 662 25 54


Suppleant: Maria Svensson

Valberedning:

Irene Häggmark
Tomas Marklund

Skriv till oss

 

 

Kontakt

Skellefteå Tangosällskap Plusgiro: 369605-1