Välkommen till Skellefteå Tangosällskap

Vi är en förening med nästan 100 medlemmar som verkar för att

  • ge möjlighet att dansa Argentinsk Tango
  • ge kurser i Argentinsk Tango
  • sprida kunskap om Argentinsk Tango

Vi håller kurser, har praktikor, tangocaféer och milongor mm.

Praktika torsdagar 19:30 - 21:30, Medlefors Folkhögskola  
(se info under Praktika)

Under tiden grundkursen pågår (till och med 23/11) så startar praktikan 20:00. 

Just nu har vi Praktika med utlärning. Det betyder att på varje praktika har vi någon som lär ut en sekvens eller annat matnyttigt för att utveckla tangon. 

Aktuellt

 
OBS! 
Praktikan startar 20:00 fram till och med 23/11, under tiden Grundkursen pågår.

Dags anmäla sig till temakurs 8 och 9.

Kontakt

Skellefteå Tangosällskap Plusgiro: 369605-1