Välkommen till Skellefteå Tangosällskap

Vi är en förening med nästan 100 medlemmar som verkar för att

  • ge möjlighet att dansa Argentinsk Tango
  • ge kurser i Argentinsk Tango
  • sprida kunskap om Argentinsk Tango

Vi håller kurser, har praktikor, tangocaféer och milongor mm.

Nu pågår Grundkursen, så då är det Praktika torsdagar 20:00 - 21:30, Medlefors Folkhögskola  
(se info under Praktika)

Kontakt

Skellefteå Tangosällskap Plusgiro: 369605-1